top of page
Search

"Fè plis bebe" Elon Musk: "Pledwaye pou pwolonje sivilizasyon an"

Updated: Aug 31, 2022
"Fè plis ti bebe": Elon Musk prye nou pou "Pwolonje sivilizasyon an"

"Kwè m : kriz ti bebe a se yon gwo zafè," Elon Musk te di repòtè yo nan Stavanger, sidwès Nòvèj, kote li te dwe ale nan yon konferans enèji.

Yo te poze kesyon sou pi gwo defi mond lan ap fè fas, fondatè manifakti machin elektrik Ameriken an Tesla sètènman te pale an favè tranzisyon nan enèji renouvlab, men li imedyatman kontinye sou to nesans la, "youn nan enkyetid ak predileksyon Elon Musk ke petèt anpil moun pat konnen.

Nonm ki pi rich nan mond lan, Elon Musk, li menm papa dis timoun, te mande kontanporen li yo pou yo fè "plis ti bebe" men tou pou yo eksplwate plis lwil ak gaz natirèl.

"Yo di ke sivilizasyon sa kapab disparèt ak yon boom oswa nan yon jemisman. Si nou pa gen ase timoun, nou pral mouri nan yon jemisman ak kouchèt pou granmoun. "Li te ajoute "Wi, fè plis ti bebe," li te konkli "Omwen fè ase ti bebe pou kenbe popilasyon an. Nou pa vle popilasyon an tonbe tèlman ba ke nou fini pa disparèt."


Divòse twa fwa, Elon Musk se papa dis timoun, youn nan yo te mouri nan 10 semèn. Youn nan yo ki se yon ti fi transgan, dènyèman te depoze yon demann ofisyèl pou chanje Non li ansanm ak sèks li.

18 views0 comments
bottom of page