top of page
Search

Viris "Makak Varisèl" la kòmanse anvay peyi Ewòp yo


Viris ki rele "Aviole du singe" lan kòmanse enkyete otorite Ewopeyen yo.

Viris sa te premye fè aparisyonl an Afrik Sid ak Lwès kote li deja yon maladi jeneralman an Pandemik nan yon ti tan bien rapib

Yon premye ka Viris "Varisèl Makak" la deja konfime prezans li nan divès peyi Ewòp. Espesyalis yo rive detekte Viris sila nan peyi LaSyèd ak Itali Jedi 20 Me 2022 a.

Men, espesyalis sante yo ta deja rapòte premye ka ki te detekte nan plizyè lòt peyi tankou Espay, Pòtigal, Kanada ak Etazini, yon gran kantite moun te arive enfekte nan Viris sila.

Sant Ewopeyen pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (ECDC) di li ap "siveye sitiyasyon an ak anpil atansyon" epi li rekòmande "izole ak teste ka yo sispèk epi rapòte yo san pèdi tan".


Viris Makak varisèl la, an jeneral se yon maladi endemik nan Afrik Lwès yo anrejistre ka yo an grand kantite.

Viris Makak Varisèl la fè pati fanmi "poxvirus", viris Makak Varisèl sila patojèn pou tout moun. Epitou yon pati nan fanmi viris sa a se chamo, bèf ak sourit. "Poxviris" osi byen ke viris vaksinen an ki pa trè patojèn pou moun. "Poxvirus" yo tout jenetikman sanble anpil. Li pa posib pou diferansye yo mòfolojikman anba yon mikwoskòp elèktronik. Daprè espesyalis yo "Poxvirus" yo se pi gwo viris yo konnen. Li mezire 230 x 350 nm. Yo konpoze de yon anvlòp manbràn pwoteyin ak yon kapsil. Enfòmasyon jenetik yo estoke nan yon doub fil ADN. Poxvirus yo se sèlman viris ADN ki repwodui nan sitoplasm, manman selil la.

Viris makak varisèl la se yon maladi ra ki rive sitou nan forè twopikal yo nan Afrik Santral ak Lwès (Sierra Leone, Liberya, Kongo, Côte d'Ivoire, Kamewoun, Nijerya, Gabon). Yo rele maladi sa a "pox makak" paske li te premye dekri nan makak laboratwa. An 1970, "Poxviris" te dyagnostike tou nan imen. Anviwon 400 ka makak imen yo te anrejistre nan Lafrik pandan ane 1970 a 1994. Nan Mwa Jen 2003, Virispox la te parèt tou nan peyi Etazini kote viris la te prezante pa machann bèt enpòte rat Afriken, Lè sa a, transmèt bay chen nan magazen ak kay bèt yo. An Ewòp (Netherlands, Denmark), viris Makakpox la te dyagnostike nan makak enpòte yo. Mòd transmisyon Tès san bèt ann Afrik yo montre ke san konte makak, lòt bèt tankou rat, sourit ak lyèv ka enfekte ak viris Makakpox la. Li ta sanble ke sèten espès Afriken nan ekirèy (Funisciurus ak Heliosciurus) ak rat konstitye rezèvwa prensipal yo nan viris la. Yo sipoze ke yon gwo pousantaj nan espès ekirèy yo enfekte. Makak yo se pwobableman sous aksidan sa epi yo pa jwe okenn wòl kòm yon rezèvwa nan viris la.


Ozetazini, moun ki te pran swen chen prairie malad oswa ki te elve yo kòm bèt kay te vin enfekte. Wout enfeksyon yo anjeneral san, sekresyon kòporèl, oswa blesi po (blesi). Ou ka tou enfekte apre yon mòde oswa konsomasyon nan vyann nan yon bèt ki enfekte. Finalman, maladi a ka transmèt de moun a moun, pa ayewosòl, pa kontak fasyal sere oswa atravè objè ki kontamine, tankou twal fen blan oswa rad. Risk enfeksyon an pèsiste pandan tout dire maladi a, jiskaske kal yo tonbe epi jiskaske blesi yo geri nèt. Gen anpil pwobablite pou viris la miltiplye nan espas oropharyngeal (Bouch) la, premye faz febril la ka akonpaye pa ogmante viris la epi gayel tout kote.

7 views0 comments
bottom of page